KUNSTFRADRAG

Kunstfradrag

I 2002 vedtog regeringen en lov om kunstfradrag, som gør det muligt for virksomheder og firmaer (alle med et cvr.nr.) at trække omkostningerne til kunst fra i skatteregnskabet, på lige fod med eksempelvis EDB-udstyr og kontorinventar.

Det er med den nye lov muligt at foretage afskrivninger på kunst efter samme regler som gælder for øvrige driftsaktiver.

Statskassen "refunderer" således reelt op til 63% af købssummen for privatejede firmaer og 30% af prisen for selskaber, hvilket må siges at give et meget stærkt incitament til at bringe original kunst ind i erhvervslivet til glæde for de mange der dagligt færdes der.

Det er regeringens hensigt med loven at fremme salget af kunst fra nulevende kunstnere, og bør derfor betragtes som en del af regeringens kulturpolitik og støtte til kulturlivets fremme.

Der er dog visse forudsætninger, som skal være opfyldt for at virksomhederne kan foretage afskrivningerne på kunst.

Se endvidere:
Kulturministeriets hjemmeside samt Skatteministeriets hjemmeside.